Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

 

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Ik zet ze hieronder voor je op een rij.

Overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal

Dit is de meest afgesloten vorm. De uitkering is hierbij altijd hetzelfde als het verzekerde bedrag. Bijna alle verzekeraars bieden deze aan. Hij is bijvoorbeeld zeer geschikt in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek, waarbij de risico’s voor een lange tijd op hetzelfde niveau blijven.

Overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend kapitaal

Hierbij is de uitkering ongeveer gelijk aan het verschil tussen het in de tussentijd opgebouwde vermogen en de (hypotheek)schuld. Dit wil zeggen dat het bedrag dat je nodig hebt voor aflossing steeds lager wordt, omdat je vermogen stijgt naarmate je je hypotheek aflost. Deze verzekering is geschikt voor een hypotheekaflossing of bijvoorbeeld voor het regelen van een nabestaandenvoorziening.

Overlijdensrisicoverzekering met lineair dalend kapitaal

Bij deze verzekering neemt het verzekerde bedrag jaarlijks met hetzelfde bedrag af. Wanneer er bijvoorbeeld na het overlijden van de kostwinner een inkomstenterugval plaatsvindt kan deze verzekering de aflopende risico’s afdekken.

Overlijdensrisicoverzekering op vaste termijn

Wanneer je dit type verzekering hebt afgesloten en je mocht komen te overlijden, dan zal de uitkering van het verzekerde bedrag niet gelijk plaatsvinden. Dit zal gebeuren op een vastgestelde datum. Dit dient om de nabestaande op een vooraf vastgesteld moment van kapitaal te voorzien, bijvoorbeeld voor aflossing van de hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering op Universal Life basis

Dit is een verzekering waarbij je netto af te dekken schuld maandelijks opnieuw wordt berekend met de daarbij horende premie. Het is een erg flexibele vorm van verzekeren. Echter is deze vorm bijna nergens los af te sluiten en wordt zij vaak in combinatie met een beleggingsverzekering of -hypotheek afgesloten.

Eenjarige overlijdensrisicoverzekering

Dit is ook een zeer flexibele vorm van verzekeren. Deze vorm kun je elk jaar aanpassen aan eventueel gewijzigde omstandigheden. Daarbij stijgt de premie ook elk jaar.